Raporty

Raporty testów

Raporty testów

Tomasz Cybulski
1 miesiąc temu

Możliwość generowana własnych raportów, składających się z dowolnych danych, które występują w systemie, daje Ci spore możliwości w kreowaniu różnego rodzaju zestawień, rankingów i innego typu tabel. Funkcja ta może okazać się doskonałym narzędziem do przygotowywania raportów np. dla Urzędów Miast, które wymagają często raportowania pracy i jej wyników w finansowanych podmiotach.

93.png