Raporty

Generator raportów szczegółowych

Generator raportów szczegółowych

Tomasz Cybulski
1 miesiąc temu

Możliwość generowana własnych raportów, składających się z dowolnych danych, które występują w systemie, daje Ci spore możliwości w kreowaniu różnego rodzaju zestawień, rankingów i innego typu tabel. Funkcja ta może okazać się doskonałym narzędziem do przygotowywania raportów np. dla Urzędów Miast, które wymagają często raportowania pracy i jej wyników w finansowanych podmiotach.

92.png

Aby przygotować własny raport, wpisz do pola (kolumny) raportu, kolejne dane, które chcesz dodać do raportu. Po zakończeniu dodawania kolejnych kolumn raportu, możesz ustalić dwie dodatkowe kwestie. Pierwsza, to czy raport ma uwzględniać zawodników ukrytych, natomiast druga, to konsolidacja danych. W tym miejscu zadecydujesz czy pobierane do raportu dane zawodnika, mają dotyczyć tylko jednego sezonu, jednej drużyny czy też zbiorczo wszystkich danych dotyczących danego zawodnika.