Zawodnicy

Kopiowanie zawodników między drużynami

Kopiowanie zawodników między drużynami

Tomasz Cybulski
1 miesiąc temu

System daje możliwości kopiowania/przenoszenia zawodników między drużynami w ramach jednego podmiotu. Podczas kopiowania zawodnika mamy do wyboru opcję skopiowania lub przeniesienia zawodnika. Aby to zrobić należy na liście zawodników z menu danego zawodnika wybrać opcję "przenieś".

52.png

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym będziesz musiał określić drużynę, do której chcesz przenieść zawodnika oraz sezon, w którym zawodnik pokazać ma się na listach w nowym zespole.

Bardzo ważnym elementem jest checkbox, którego zaznaczenie lub nie będzie skutkowało pozostawieniem zawodnika w bieżącej drużynie lub jego całkowitym, trwałym przeniesieniem do nowej, wskazanej drużyny.

Pamiętaj jednak, że dane które nierozerwalnie powiązane są z jego wcześniejszą drużyną, czyli obecności, statystyki meczowe, wyniki treningów czy też wpłaty składek nie zostaną przeniesione razem z zawodnikiem do nowej drużyny.

Aby mieć dostęp do pełnych danych i statystyk zawodnika z pierwotnej drużyny, należy go w niej pozostawić i ukryć na wszelkich listach.

53.png