Zawodnicy

Przekazywanie danych dostępowych

Przekazywanie danych dostępowych

Tomasz Cybulski
1 miesiąc temu

Jeżeli dodajesz zawodników lub opiekunów pojedynczo, dane dostępowe automatycznie zostaną wysłane na wskazany podczas tworzenia konta adres e-mail. Jednakże w przypadku masowego dodawania zawodników i opiekunów, proces przekazywania wygląda nieco inaczej. Zarówno w przypadku zawodników, jak i opiekunów znajdziesz w lewym menu zakładkę "dane dostępowe". Jest to miejsce, gdzie znajdziesz wszystkie loginy i hasła pierwszego logowania swoich zawodników oraz ich opiekunów.

47.png

W tym oknie znajdziesz dwie zasadnicze możliwości dystrybucji loginów i haseł zawodników lub opiekunów. W ostatniej kolumnie zobaczysz ikonkę niebieskiego papierowego samolotu. Po kliknięciu tej ikonki otworzy się Twój klient poczty e-mail, może to być Outlook, Gmail lub Thunderbird, jednakże pamiętaj, że klient pocztowy musi być skonfigurowany.

Po otwarciu klienta pocztowego, zostanie automatycznie utworzona wiadomość z predefiniowaną treścią zawierającą dane dostępowe użytkownika. Nie pozostanie Ci nic innego jak kliknąć przycisk "wyślij". Tę operację będziesz mógł wykonywać do momentu aktywowania przez użytkownika konta i zmiany hasła pierwszego logowania na własne.

Jak widzisz na rysunku, w momencie kiedy użytkownik zmieni swoje hasło na własne, w kolumnie z hasłem pojawi się "n/d".

Drugim sposobem przekazania danych dostępowych jest pobranie listy z loginami i hasłami w formie PDF i przekazanie dostępów w formie papierowych paseczków. Aby pobrać plik należy kliknąć w ikonkę po prawej stronie nad tabelką.