Zawodnicy

Profil i karta zawodnika

Profil i karta zawodnika

Tomasz Cybulski
1 miesiąc temu

Każdy z zawodników w systemie automatycznie ma generowane profil oraz kartę zawodnika. Obie te zakładki gromadzą najważniejsze dane na temat zawodnika w sezonie. Aby przejść do profilu zawodnika, należy wejść na listę zawodników, a następnie kliknąć w imię i nazwisko zawodnika.

40.png

Profil zawodnika składa się z kilku sekcji, które na powyższym obrazku zostały oznaczone kolorami. Kolor zielony, to lista zakładek, których kliknięcie spowoduje przejście do odpowiedniej sekcji profilu zawodnika. Kolor fioletowy, to menu funkcyjne, które pozwala uruchomić takie działania jak: edycja profilu, usunięcie profilu, ukrycie zawodnika czy też przesłanie mu wiadomości prywatnej lub maila. Kolor czerwony, to sekcja przedstawiająca metryczkę zawodnika wraz z danymi antropometrycznymi. Kolor żółty, to sekcja z informacjami na temat frekwencji oraz kwestii związanych ze składkami. Kolor pomarańczowy, to sekcja zawierająca dane personalne zawodnika i jego opiekunów.

41.png

Aby przejść do karty zawodnika, ponownie wchodzisz na listę zawodników, następnie wybierasz z menu w ostatniej kolumnie tabeli, pozycję "karta zawodnika". Po kliknięciu zostaniesz przeniesiony na stronę karty zawodnika, gdzie znajdziesz szereg zestawień dotyczących osiągnięć zawodnika na przestrzeni ostatniego sezonu.