Oceny i obserwacje

Obserwacja

Obserwacja

Tomasz Cybulski
1 miesiąc temu

Rozpoczęcie obserwacji odbywa się poprzez widok podglądu obserwacji. W tym miejscu, możesz przeglądać różnego rodzaju informacje na temat danej obserwacji, począwszy od jej parametrów, a skończywszy na typie i statusie obserwacji.

177.png

Aby przejść do uzupełniania arkusza obserwacji należy kliknąć zielony przycisk „przeprowadź obserwację”. Po kliknięciu w przycisk, zostaniesz przeniesiony do arkusza obserwacji. To właśnie w tym widoku będziesz uzupełniał konkretne wartości elementów, które będziesz oceniał u obserwowanej osoby.

178.png

W zależności od formy przygotowanych w formularzu pytań, będziesz mógł odpowiednio wprowadzać odpowiedzi na pytania postawione w formularzu. Na powyższym obrazku mamy przedstawione pytanie złożone z dwóch elementów. Takie zestawienie pytania pozwala oznaczyć ocenę danego elementu wraz z uzasadnieniem tekstowym. Pytania w formularzu mogą być poukładane kategoriami, które nawiązują do utworzonych podczas tworzenia arkusza zakładek. Po zakończeniu uzupełniania formularza, kliknij w zielony przycisk „zapisz”.

Po zapisaniu formularza zostaniesz przeniesiony do widoku podglądu obserwacji. Tam w formie tabelarycznej, graficznej oraz z podziałem na kategorie przedstawione są wszystkie odpowiedzi zaznaczone w arkuszu obserwacji. Poniżej przedstawiony został widok odpowiedzi z podziałem na kategorie ujęte w arkuszu obserwacji.

179.png