Oceny i obserwacje

Inicjowanie obserwacji

Inicjowanie obserwacji

Tomasz Cybulski
1 miesiąc temu

Aby rozpocząć obserwację przejdź do lewego menu z poziomu konta koordynatora, administratora, scouta lub pracownika z odpowiednim poziomem dostępu. Z menu wybierz zakładkę Klub Oceny i obserwacje Inicjowanie obserwacji.

174.png

W kolejny kroku musisz określić typ obserwacji tj.: wewnętrzna – dotycząca zawodników, pracowników lub trenerów, będących aktualnie w klubie lub zewnętrzna, która dotyczy osób będących zawodnikami lub pracownikami innych klubów. Kolejnym elementem do ustalenia jest typ obserwowanej osoby, może to być wcześniej wspomniany zawodnik, trener lub pracownik. Ostatnim polem do uzupełnienia jest miejsce obserwacji rozumiane jako typ sytuacji tj.: mecz, trening, obserwacja, ocena końcowa lub inna sytuacja. W zależności od wybranych tutaj opcji zmieniać się będą opcje w kolejnym kroku inicjowania obserwacji.

175.png

Kolejnym krokiem jest określenie parametrów obserwacji. Pierwszym elementem jest wybranie arkusza, który będzie wykorzystany do przeprowadzenia tej obserwacji. Lista dostępnych arkuszy, składa się z tych arkuszy, które wcześniej stworzyłeś Ty lub twoim koledzy z klubu. Następnie wyznaczasz osobę odpowiedzialną za obserwację. Domyślnie jesteś to ty lecz możesz to oczywiście zmienić wybierając innego pracownika klubu. Ostatni element jest uzależniony od typu obserwacji. Jeżeli jest to obserwacja zewnętrzna możesz dodawać nowych obserwowanych zawodników/pracowników z innego klubu lub wybrać ich z listy jeżeli jest już to któraś obserwacja tej samej osoby.

176.png

W przypadku obserwacji wewnętrznej będziesz miał do wyboru wyłącznie zawodników/pracowników swojego klubu. Po określeniu wszystkich parametrów, kliknij w przycisk „zapisz i przejdź dalej”.