Treningi i konspekty

Zarządzanie uczestnikami i powiadomienia

Zarządzanie uczestnikami i powiadomienia

Tomasz Cybulski
1 miesiąc temu

Przy okazji tworzenia treningu masz możliwość ustalenia listy uczestników treningu (zawodnicy) oraz trenerów (kadra). Zaznaczona lista zawodników będzie zbieżna z listą zawodników na liście obecności przy okazji jej sprawdzania. Lista trenerów zaznaczonych jako kadra danego treningu, będzie widoczna m.in. na konspekcie. Z tego też miejsca masz również możliwość powoływania jednorazowo zawodnika z innej drużyny na planowany trening. Powiadomienie uczestników o treningu opiera się na wyborze grup użytkowników, do których takowe ma zostać wysłane. Pojawi się ono zarówno na aplikacji mobilnej, jak i w wersji online systemu.

24.png
25.png