Pierwsze kroki

Edycja e-mail lub hasła

Edycja e-mail lub hasła

Tomasz Cybulski
1 miesiąc temu

Aby zmienić swój adres e-mail wykorzystywany w systemie ProTrainUp lub hasło logowania, należy w prawym górnym rogu kliknąć w swoje imię i nazwisko. Następnie z menu, które się pojawiło należy wybrać opcję "edytuj profil". Kolejnym krokiem jest kliknięcie w "aktualizuj email" lub "aktualizuj hasło". Po kliknięciu właściwej opcji, system poprosi Cię o podanie aktualnego hasła oraz nowego e-maila lub hasła.

4.png
6.png