Zarządzanie pracownikami

Przekazanie dostępów pracownikom

Przekazanie dostępów pracownikom

Tomasz Cybulski
1 miesiąc temu

Po utworzeniu kont pracowników, ich loginy i hasła do systemu znajdziesz w zakładce klub pracownicy dane dostępowe. Dane mogą zostać przekazane w postaci tradycyjnej, papierowej pobierając dane do pliku PDF. Aby to zrobić, kliknij myszką w prawym górnym rogu w ikonkę eksportu danych do pliku. Możesz także wysłać indywidualną wiadomość e-mail do pracownika z danymi dostępowymi, klikając w niebieską ikonkę w ostatniej kolumnie tabeli.

126.png