Kreator rysunków

Tworzenie rysunków

Tworzenie rysunków

Tomasz Cybulski
1 miesiąc temu

Do procesu rysowania wykorzystywany jest górny przybornik oraz prawe menu. Prawostronne menu odpowiada za dodawanie elementów na boisko. Mamy tu do wyboru takie elementy jak boiska, zawodników oraz sprzęt. Każde z nich przenoszone są na boisko poprzez zaznaczenie oraz wybranie na boisku miejsca, w którym ma się pojawić. Górny przybornik służy do wyboru linii, stref oraz pół tekstowych. Po zaznaczeniu danego obiektu, klikając na niego myszką, pojawią się właściwości danego obiektu. Masz tam do wyboru zmianę: rozmiaru, koloru oraz innych charakterystycznych dla danego obiektu parametrów. Aby usunąć dany element należy kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję usuń. Drugi sposób, to kliknięcie na klawiaturze przycisku delete.

11.png